Fredrik Bakkman nedför Getryggen i Skatås ryggar

Fredrik Bakkman nedför Getryggen.