Nöjd deltagare som klarat Skatåstrippeln liggande

Nöjd deltagare som genomfört hela Skatåstrippeln under sista tävlingen för året, Skatås mörkaste.